Pedagogisch werkplan

Mijn visie op pedagogiek is vastgelegd in een Pedagogisch werkplan. Ik draag er zorg voor dat de kinderen een gevoel van emotionele veiligheid hebben, geef ze de gelegenheid zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen en bied ze de kans om zich de normen en waarden van onze samenleving eigen te maken.

Het is voor mij erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij De Deugnietjes. De basis hiervoor wordt gevormd door de veilige en vertrouwde omgeving. Hierbij speelt een goede afstemming met de situatie thuis een belangrijke rol. 


Hieronder kunt u het pedagogisch werkplan van Gastouderopvang De Deugnietjes downloaden.
Ċ
Desiree Bouwmeester,
13 jan. 2020 01:54
Comments